Obor Cestovní ruch

  • Prudký rozvoj odvětví vyžaduje dobře připravené absolventy
  • Máme dlouholetou praxi v oboru, moderní zázemí
    a zkušený pedagogický sbor
  • Studenti hovoří minimálně dvěma cizími jazyky
    a získají u nás komplexní dovednosti v oblasti
    cestovního ruchu

více informací

  Obor Grafický design

  • Atraktivní obor vhodně propojuje výtvarnou činnost
    a informační technologie
  • Skupinové a projektové vyučování
  • Práce s profesionálním programovým vybavením

více informací

  Dálkové studium

  • Studijní obor Cestovní ruch je určen pro absolventy úplných základních škol
  • Výuka probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách (obvykle ve čtvrtek)
  • Na konci každého pololetí skládají žáci z jednotlivých předmětů zkoušky 

více informací

Proč právě k nám

Jsme perspektivní škola s dlouholetou tradicí v oboru Cestovní ruch a od roku 2011 také v moderním oboru Grafický design. Součástí vzdělávání jsou pracovní a studijní stáže v zahraničí, návštěvy výstav a veletrhů a účasti na mezinárodních soutěžích.
Poskytujeme kvalitní a systematickou přípravu pro budoucí uplatnění na pracovním trhu nebo pro další studium na vysokých školách. Nabízíme také rozšířenou jazykovou výuku, která je doplněna konverzací s rodilými mluvčími.

Kalendář událostí

Zajímavé a důležité odkazy

     

  

Go to top